Monitoring of buildings and housing

posted in: Read and control | 0

The danish Teknologisk Institut has a conference on “intelligent buildings” covering a lot of the subjects, that’s in play for monitoring our housing conditions in 2017. The agenda (in danish) is shown below. Link to the TI page.

As I see it, it’s more about collecting and centralizing data. Which can be a good thing. But with Raspberry Pi (and similar) you can do a lot more locally: Both the collection of data but also the computerized use of these data.

Intelligent bygningsdrift – konference

Hvordan udnyttes IoT til at skabe intelligente bygninger og en datadrevet drift? Data er vor tids største råstof, men hvordan kommer man i gang med at opsamle driftsdata og hvordan skaber man værdi med data? Dette er nogle af de spørgsmål, som du vi få svar på til denne konference.

På konferencen vil du ikke bare lære af de erfaringer fra virksomheder, der er lykkedes med IoT-projekter, men du vil også få konkrete råd til, hvordan din organisation vha. trådløs teknologi kan optimere driften af jeres bygninger og skabe værdi af den genererede data.

Der vil være oplæg fra bygningsejere som giver et indblik i, hvordan det er lykkedes at skabe ekstra værdi ved at gøre deres bygninger intelligente. Du får præsenteret eksempler på, hvor og hvordan det er muligt at optimere driften af en bygning. Det kan være en stor barriere at komme i gang med intelligente bygninger. Det er med andre ord ikke teknikken, der er i fokus – men i stedet, hvordan din virksomhed kan optimere og effektivisere driften af jeres ejendom.

Konferencen henvender sig til
Målgruppen for konferencen er bygningsansvarlige, bygningsejere, kommuner, ejendomsadministratorer og andre beslutningstagere inden for bygningsdrift.

Program

08.30 – 09.00 Kaffe/te, registrering og besøg på udstillingen

09.00 – 09.15 Velkomst
Vagn Holk Lauridsen, sektionsleder, Energi og Klima, Teknologisk Institut

09.15 – 09.30 Opsamling af data til optimering af energi- og ressourceforbruget
Energiforbruget i eksisterende bygninger udgør en væsentlig del af vores CO2-udledning. Derfor er opsamling af data til optimering af energi- og ressourceforbruget en god idé.
Lars Chr. Lilleholt (V), energi-, forsynings- og klimaminister

09.30 – 09.50 Case stories fra udlandet
Claus Klint, Director
Internet of Things, IBM

09.50 – 10.10 Pause og besøg på udstillingen

10.10 – 10.30 Smart readiness indicator for effektivitet, indeklima og energifleksibilitet
Søren Østergaard Jensen, seniorprojektleder, Energi og Klima, Teknologisk Institut
og Operating Agent for IEA EBC Annex 67 Energy Flexible Buildings

10.30 – 11.45 Case stories fra Teknologisk Institut

 • Energifleksibilitet i storcentre
  Christian Holm Christiansen, seniorspecialist
  Energi og Klima, Teknologisk Institut
 • Brugeradfærd i intelligente bygninger
  Babette P. Slott, antropolog
  Energi og Klima, Teknologisk Institut
 • BMS-simulering
  Asger Skød Søvsø, konsulent
  Energi og Klima, Teknologisk Institut
 • Hybrid ventilation
  Kim Kronby, direktør
  JS ventilation

11.45 -12.30 Frokost og besøg på udstillingen

12.30 – 12.50 Kognitive bygninger – en vej til lavere serviceomkostninger og øget fokus på kundetilfredshed
Hør om hvilke muligheder, der opstår, når man lykkes med at gøre bygningsdata tilgængelige og tilføjer digitale teknologier.
Christian Gaardboe Carlsen, Head of Property Excellence, ISS

12.50 – 13.20 Footfall til energi- og ressourceoptimering
Torben Sørensen, Head of Sales and Business Operations, Vemco Group

13.20 – 13.30 Erfaringer med optimering af bygningsdrift gennem intelligente løsninger og IoT
Flemming Wulff Hansen, gruppechef, Newsec DATEA AS

13.30 – 13.50 Hvordan kan NCC indsamle og behandle data, så det skaber værdi for NCC’s kunder og NCC selv?
Lars Andersen, Development Manager, IoT
Peter Weitzmann, konceptudviklingschef
Begge fra NCC

13.50 – 14.10 Pause og besøg på udstillingen

14.10 – 14.30 Big data – når BMS bliver til et bygningsanalyseværktøj – erfaringer fra SDU
Niels Boel, Business Development Director
Peter Fritzbøger, Field Service Sales Manager
Begge fra Schneider Electric

14.30 – 15.15 Anbefalinger til bygningsejerne, afrunding og debat
Vagn Holk Lauridsen, sektionsleder, Energi og Klima, Teknologisk Institut

Leave a Reply